Stensättning i Hovås, Göteborg

Område: Hovås, Göteborg
Omfattning: Markanläggning. Marksten.

Before After

Före

Efter